TELEFONIJA

- Telefonski aparati
- Telefonske kućne centrale
- Interfonski uređaji
- Telefonski orman: izvodni i uvodni (A)
- Telefonski kablovi i provodnici

ELEKTRONIKA I MIKROKABLOVI

- Širmovani kablovi
- Audio kablovi
- Koaksijalni kablovi: 50 ohm, 75 ohm i 93 ohm
- Trakasti kablovi
- Protivpožarna oprema
- Diode
- Tranzistori
- Otpornici
- Kondenzatori
- Integrisana kola